Privātuma politika

 1. Kas ietilpst Privātuma politikā?

emtruss.lv privātuma politika norāda, ka mēs pārliecinoši pievēršam uzmanību mūsu klientu privātumam. Zemāk ir informācijas vākšanas un publicēšanas kārtība interneta vietnēs www.emtruss.lv un to viedierīču versijās, kā arī mobilajās versijās, turpmāk – Interneta vietne. Jēdzienā Interneta vietne ietilpst arī datu vākšana un apstrāde, izmantojot emtruss.lv atgādinājuma un jaunumu vēstules, sociālos medijus, tālruni un e-pastu.

Savā darbībā vadāmies no Eiropas vispārīgās personas datu regulas (GDPR), Latvijas Republikas personas datu aizsardzības likuma, mūsu datu aizsardzības stratēģijas un citiem pieņemtajiem datu aizsardzības normatīviem. Šī privātuma informācija (turpmāk – Privātuma politika) ir adresēta GDPR un IKS regulējumā minētajam datu subjektam, turpmāk – Lietotājs, kā personas dati tiek apstrādāti pakalpojuma sniegšanai.

Mūsu privātuma politika paskaidro šādus tematus:

 • Kādus personīgos datus un kā mēs vācam:
  • Dati, kurus vācam no interneta vietnes lietotājiem
  • Dati, kurus vācam, kad ar mums sazinās
 • Kā mēs izmantojam personīgos datus:
  • Mārketingam
  • Uzņēmuma iekšējo mērķu izpildei
 • Kā mēs apstrādājam un uzglabājam datus
  • Mums ir svarīgi uzturēt Privātuma politiku aktuālu, tādēļ lūdzam to regulāri pārlasīt.

 

 1. Kādus personīgos datus un kā mēs vācam?

Mēs saglabājam datus katru reizi, kad apmeklē mūsu Interneta vietni, t. sk. tad, kad pārvietojies Interneta vietnē vai izmanto mūsu pakalpojumus kādā citā veidā.

Mēs savā Interneta vietnē saglabājam, apstrādājam un lietojam šādus datus (datu lietošana ir minēta 8. punktā):

Ar interneta vietnes lietošanu saistītie dati:

 • Lietotāja darbības Interneta vietnē, piemēram, kādas lapas vai produktus lietotājs apskatīja un pievienoja grozam.
 • Interneta vietnes pārlūkošanai izmantotās ierīces tips, programmatūra, IP adrese un ierīces atrašanās vieta.
 • Caur trešajām pusēm, t. sk. sociālajiem medijiem un reklāmas platformām iegūtie dati.
 • “Sīkdatnes”, kas ir nepieciešamas groza novērošanai un Interneta vietnes lietošanai.

Sazinoties ar mums saglabājamie dati:

 • emtruss.lv un ārējo pušu e-pasta sarunu saturs.
 • Ar atgādinājumiem, jaunumiem un paziņojumiem saistītā mijiedarbība, t. sk. Atgādinājumu, jaunumu un tajās esošo saišu atvēršana.

 

 1. Kā mēs izmantojam personīgos datus?

Ar mērķi sniegt atbalstu klientam:

 • Lai atbildētu uz klientu atbalstam nosūtītām sūdzībām un jautājumiem.

Ar mārketinga mērķiem un izmantojot atgādinājuma pakalpojumu:

 • Lai informētu par jauniem vai iespējami interesējošiem produktiem un iespējām.
 • Lai nosūtītu izdevīgus piedāvājumus..
 • Lai padarītu ērtāku, ātrāku un personīgāku Interneta vietnes lietotāja pieredzi, piedāvājot Tev būtiskus produktus un informāciju sākumā.
 • Lai atainotu personīgākas un atbilstošākas reklāmas un reklāmkarogus, atbilstoši lietotāja uzvedībai.

Ar mārketinga mērķiem, caur trešajām pusēm:

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus ar mārketinga mērķiem, piemēram, reklāmu atainošanai citās interneta vietnēs vai meklētājos. Šīs puses var izmantot datus, kurus esam savākuši savā Interneta vietnē, lai piedāvātu Tev atbilstošākas reklāmas. Šādi savākta informācija ir anonīma, un trešajai pusei nav piekļuves ar Lietotāja personu saistītajiem datiem. Precīzāka informācija ir 9. punktā.
 

 1. Kā atteikties no mūsu mārketinga komunikācijas un atgādinājumiem?

Lietotājam ir tiesības atteikties no atgādinājumiem un jaunumiem ar īpašajiem piedāvājumiem:

 • Sazinoties, izmantojot 12. punktā minēto kontaktinformāciju.

 

 1. Sīkdatņu politika

Lai iesniegtu pasūtījumu Interneta vietnē un novērotu grozu, ir nepieciešams saglabāt sīkdatnes. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju un ir identifikācijas kods, kas ļauj mūsu Interneta vietnē atrast nepieciešamos datus, lai veiktu pirkuma nākamo posmu. Sīkdatne tiek saistīta ar lietotāja kontu un/vai konkrētu Lietotāju autorizējoties un/vai veicot pirkumu.

Lai radītu vislabāko lietotāja pieredzi un piedāvātu vislabāko klientu servisu, mūsu Interneta vietnē sīkdatnes izmanto arī trešo pušu piedāvātās programmatūras, kas nesasaista caur sīkdatnēm iegūto pārlūkošanas uzvedību ar konkrētu Lietotāju.
 

 1. Kā mēs aizsargājam personīgos datus?

emtruss.lv godā savu klientu un Lietotāju privātumu, kā arī uzskata, ka ir svarīgi, lai visi personīgie dati būtu aizsargāti un nepieejami trešajām pusēm. Tāpat mēs nesaglabājam datus, kas nav nepieciešami pasūtījuma iesniegšanai, drošības novērošanai, uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanai, Interneta vietnes lietotāja pieredzes uzlabošanai vai citiem iepriekšējos punktos būtiskiem mērķiem minētiem iemesliem.

Datu aizsardzībai izmantojam organizatoriskus, tehniskus un fiziskus līdzekļus. Lai dati netiktu lietoti un publiskoti bez autorizācijas, izmantojam atbilstošus drošības līdzekļus. Piemēram, regulāri testējam Interneta vietņu, datu bāzu, citu sistēmu un datu nesēju drošību, apmācām darbiniekus, novērtējam riskus un esam nozīmējuši nepieciešamos līdzekļus un darbības plānus krīzes situāciju risināšanai. Lai ātri un efektīvi reaģētu uz datu noplūdi, t. sk. arī kiberuzbrukumu un neautorizētu pieeju gadījumā.

Par informācijas drošības incidentu uzraudzības dienestam un cietušajam (datu subjektam) paziņojam vismaz 72 h laikā pēc gadījuma.
 

 1. Ko lietotājs var darīt savu personīgo datu aizsardzībai?

emtruss.lv ne savā Interneta vietnē, ne e-pastā nepieprasa ar bankas kontu saistītas paroles vai kredītkartes datus. Ja Tu mūsu vārdā saņem e-pastā vai kādā citā kanālā lūgumu sniegt iepriekš minēto informāciju, lūdzam to ignorēt un par to informēt mūs, izmantojot 8. punktā vai izvēlnes saitēs “Kontakti” kontaktinformāciju.

Izmantojot publiski pieejamu datoru vai citu ierīci, vai arī nedrošu wi-fi tīklu, pēc Interneta vietnes apmeklēšanas vienmēr izejiet no sava konta un aizveriet pārlūka logu.
 

 1. Kādos gadījumos mēs nododam personīgos datus trešajām pusēm?

Mēs dodam personīgos datus trešajām pusēm, lai nodrošinātu Interneta vietnes lietošanu un iepirkšanos tajā, pasūtījuma izpildi, kā arī piegādi un savu produktu mārketingu. Zemāk ir trešo pušu saraksts, kas var piekļūt personīgajiem datiem. Visiem zemāk minētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums darbā ar personas datiem izmantot atbilstošus drošības līdzekļus, vadīties no mūsu Privātuma politikas un ievērot likumu.

IT pakalpojuma sniedzēji: emtruss.lv interneta vides un datu bāzu pārvaldīšanai, izmitināšanai, attīstīšanai un drošības uzturēšanai izmanto trešās pusēm, kurām ir pienākums darbā ar personas datiem izmantot atbilstošos drošības līdzekļus un ievērot likumu.

Mārketinga pakalpojumu sniedzēji: Mēs sadarbojamies ar trešajām pusēm, kas:

 • Piedāvā e-pasta un tiešā mārketinga iespējas;
 • Piedāvā interneta reklāmas iespējas;
 • Privātuma politikā minēto iemeslu dēļ uzglabā klientu informāciju saturošas datu bāzes;
 • Piedāvā mums mārketinga akciju vai Interneta vietnes lietošanas statistiku un tās analīzi.

Interneta vietnes attīstība: interneta un mobilās vides lietotājiem iespējami kvalitatīva, droša un ērta pakalpojuma sniegšanai sadarbojamies ar trešajām pusēm. Tā rezultātā mēs varam uzlabot un attīstīt mūsu vides funkcionalitāti un dizainu, testēt un uzlabot darbību, kā arī analizēt Interneta vietnes kustību un lietošanu.

Tiesiskā aizsardzība / valdības pieteikumi: izrietot no likuma mums var būt pienākums sniegt personas datus tiesībsargājošajiem orgāniem vai valdības iestādēm. Tāpat mēs varam publicēt personas datus, ja uzskatām, ka publicēšana ir nepieciešama atbilstošo likumu pildīšanai, juridisko prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizsardzībai, krāpšanas un citu nelikumīgu darbību novēršanai un cīņai pret tām, kā arī mūsu lietotāju, darbinieku vai trešo pušu tiesību, līdzekļu vai drošības nodrošināšanai.
 

 1. Cik ilgi mēs uzglabājam datus?

Mēs uzglabājam personas datus tikai šajā Privātuma politikā minēto iemeslu dēļ un tik ilgi, kamēr mums ir tiesiska vai biznesa nepieciešamība to uzglabāšanai.
 

 1. Tavas tiesības piekļūt saviem datiem

Mēs godājam savu klientu tiesības attiecībā uz viņu personas datiem, tai skaitā arī tiesības pieteikties uz savu personas datu, kurus uzglabājam, kopiju. Turklāt ir jāievēro, ka varam nosūtīt tikai tos datus, kuru publicēšana nepārkāpj intelektuālā īpašuma likumu vai komerclikumu, kā arī nekaitē trešo personu tiesībām un brīvībām, kā arī nav tehniski pārāk sarežģīti.
 

 1. Papildu tiesības ar personas datiem

Mēs godājam savu klientu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Ir jāievēro, ka mums var būt zināma likumīga vai no grāmatvedības izrietoša nepieciešamība saglabāt personas datus.

Lietotājam var būt šādas papildu tiesības attiecībā uz saviem datiem:

Tiesības ierobežot savu datu lietošanu: pamatota iemesla dēļ Lietotājam var būt tiesības ierobežot savu personīgo datu lietošanu. Šim nolūkam lūdzam Lietotājam sazināties, izmantojot 12. punktā minēto kontaktinformāciju, kā arī iesniegt digitāli parakstītu pieteikumu, precīzi paskaidrojot iemeslu un ar datu lietošanu saistītās izmaiņas. Mēs atbildēsim uz pieteikumu vismaz 30 darbdienu laikā, kā arī varam pieprasīt Lietotājam papildu informāciju par pieteikumu.
 

 1. Kontaktinformācija

Par lietotāju un pasūtījumu datu vākšanu un datu drošu uzglabāšanu atbild emtruss.lv.
Ar pieprasījumiem un pieteikumiem, kas ir saistīti ar personas datiem, lūdzam sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

SIA “Eko Modulis”
Jelgava, Uzvaras iela 57a, Latvija
Reģ. Nr. 40103973566

E-pasts: info@emtruss.lv
Tālr.: +371 25575508